Нови отношения и укрепване на съществуващи такива

Тайна методика за Активиране на енергията за Привличане на нови отношения и укрепване на вече съществуващи такива.
2017 година е особенна за изглаждане и привличане на нови отношения. Годината на Петела носи в себе си особенната енергия на т.н. Цвете на романтиката. Активирайки я регулярно, вие ще можете да създадете силна и любяща двойка, да събудите заспали чувства и да бъдете отново щастливи.
В пространството е разположена особенна енергия, необходимо е да пишете вашате цел, обръщайки се с гръб към това божество или енергия.
Отдолу виждате по месеци, в какво направление е разположена Енергията на любовта и отношенията през 2017 година.

Януари

Север

Февруари

Северо-запад

Март

Изток

Април

Изток

Май

Юго-изток

Юни

Изток

Юли

Северо-изток

Август

Северо-запад

Септемри

Изток

Октомври

Север

Ноември

Северо-запад

Декември

Изток

placeholder