Магическите врати

В китайската метафизика съществува много ефективен и при това загадъчен инструмент - техниката на Магическите врати. Той дава знания за енергиите в конкретните направления в различните отрязъци от време (те се менят на всеки два часа).

Щастие, вървене, късмет, радост - са скрити в картата на времето. Ако тръгнете в определено направление от осемте посоки на света в нужния ден и час - може не само да получите изпълнение на самите заветни желания, но даже да промените хода на своята съдба.

 Изкуството на Магическите врати е привлекателно не само с това, че носи желаното, но и с това, че то обхваща всички случаи в живота. Ако желанието е любов - за това съществува особенни структури, които сякаш случайно ви организират точно тази среща, която е в мечтите ви. Ако пък срочно се нуждаете от пари - също има решение и подходяща структура. Е, ако пък нищо не ви се прави, а късмет да ви падне от небето - и за вас има решение.

Магическите врати помагат на болните да оздравеят, там където медицината се е оказала безсилна, достатъчно бързо те придвижват по кариерната стълба, защитават те беди и катастрофи, леко решават въпроси с бременност и раждане, в бизнеса привлича повишаване на доходите, обезпечава изгодна продажба и много, много друго.

 

Как да направите това? За това е нужно само да минете през невидима врата...

И тогава много скоро вашето обкръжение ще бъде изумено и ще ви питат: "Как? Какво правиш? Как така ти провървя?".

Вие ще се усмихнете и ще отговорите: "Да просто ми провървя".

placeholder