Магическите врати

В китайската метафизика съществува много ефективен и при това загадъчен инструмент - техниката на Магическите врати. Той дава знания за енергиите в конкретните направления в различните отрязъци от време (те се менят на всеки два часа).
Щастие, вървене, късмет, радост - са скрити в картата на времето. Ако тръгнете в определено направление от осемте посоки на света в нужния ден и час - може не само да получите изпълнение на самите заветни желания, но даже да промените хода на своята съдба.
Изкуството на Магическите врати е привлекателно не само с това, че носи желаното, но и с това, че то обхваща всички случаи в живота. Ако желанието е любов - за това съществува особенни структури, които сякаш случайно ви организират точно тази среща, която е в мечтите ви. Ако пък срочно се нуждаете от пари - също има решение и подходяща структура. Е, ако пък нищо не ви се прави, а късмет да ви падне от небето - и за вас има решение.
Магическите врати помагат на болните да оздравеят, там където медицината се е оказала безсилна, достатъчно бързо те придвижват по кариерната стълба, защитават те беди и катастрофи, леко решават въпроси с бременност и раждане, в бизнеса привлича повишаване на доходите, обезпечава изгодна продажба и много, много друго.
Как да направите това? За това е нужно само да минете през невидима врата...
И тогава много скоро вашето обкръжение ще бъде изумено и ще ви питат: "Как? Какво правиш? Как така ти провървя?".
Вие ще се усмихнете и ще отговорите: "Да просто ми провървя".

 

 

 

С помощта на Ци Мен Дун Дзя може:
     
 Да се избере благоприятно време за важни въпроси до конкретна дата и месец  Да се прогнозира напълно реална ситуация, използвайки Оракула на Ци Мен Дун Дзя  Да се оцени потенциала ви в различни области, от гледна точка на здравето, парите и отношенията
       
Да се определят проблемите в помещенията, дори без да сте ги виждали, базирайки се на основите на Ци Мен Дун Дзя във Фън Шуй Да се избере ефективно поведение, което максимално да отговаря на вашите нужди  Да получите желания резултат, ръководейки си от стратегиите на Ци Мен Дун Дзя  Да натрупате положителна енергия и да привлечете късмет с помощта на разходки и стратегически активации

Последни Публикации