16 Ноември

Мантри

 

МАНТРА ЗНАЧЕНИЕ НА МАНТРАТА
УНИВЕРСАЛНИ МАНТРИ
 ОМ - ТРИЙЯМБАКАМ - ЙАДЖАМАХЕ - СУГАНДХИМ - ПУШТИ - ВАРДХАНАМ - УРВАРУКАМИВА - БАНДХАНАН - МРИТИЙОР - МУКШИЙЯ - МАМРИТАТ  Това е универсална мантра. Тя дарява здраве, защитава от болести, нещастни случаи, носи радостно настроение, щастие, любов, подобрява взаимоотношенията, помага да намерите спътника в живота ви. Ако вие е необходимо да се избавите от болест, то по - добре да започнете мантрата на намаляваща луна. А ако просто искате да подобрите здравословното си състояние, то на нарастваща.
 МАНГАЛАМ ДИШТУ МЕ  МАХЕШВАРИ  Мантра за получаване на благословията на висшите сили за всички начинания, щастие, любов и просперитет.
 ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА (СВАХА)  Тази мантра е посветена на богинята Таре. Четенето на тази мантра изчиства аурата на човека от вредните влияния, подобрява здравето, помага да се отървете от страхове и съмнения. Помага да се изпълнят заветните ви желания.
 ОМ ГАМ ГАНАПАТАЙЕ НАМАХА  Тази мантра е посветена на бог Ганеша. Мантрата дарява с чистота на намеренията, късмет в бизнеса и всякакъв просперитет.
 ОМ ШРИ МАХАЛАКШМИЯЙ НАМАХ  Тази мантра дарява всички видове преуспявания: в духовния и в материалния свят. Тя носи хармонизация в семейството, дарява богатство, здраве, късмет, мъдрост, човечност, състрадание, смирение, добродетелност, самопознание.
ОМ МАХАДЕВАЙЯ НАМАХ  Вълшебна мантра за единение с Божествата. Премахва всички негативни енергии от пътя. Призовава ангелите - хранители, защитава от врагове. Тя може да се повтаря сама, или да я повтаряте 9 пъти преди четенето на коя да е друга мантра, тя усилва намерението.
 ОМ - ЛАКШМИ - ВИГАН - ШРИ - КАМАЛА - ДХАРИГАН - СВАХА  Мантра за богатство, умиротворение и изпълнения на желанията, препоръчва се да се произнася ежедневно на изгрев Слънце в течение на 30 дни. За максимален резултат следете информацията на сайта.
ОМ ХРИМ КШИМ ШРИМ ШРИ ЛАКШМИ НРИСИНХАЙЕ НАМАХ  Мантра за успех и благополучие.
ОМ ШРИ РАМА ДЖАЙЯ РАМА ДЖАЙЯ ДЖАЙЯ РАМА  Тази мантра дарява радост, премахва тъга, отстранява препятствия, помага да се върнат всички дългове...
ОМ ГАМ ГАНАПАТАЙЕ САРВЕ ВИГХНА РАЙЕ САРВАЙЕ САРВЕ ГУРАВЕ ЛАМБА ДАРАЙЯ ХРИМ ГАМ НАМАХ  Това е мантра на Великото Богатство. Дарява материално благополучие, а също така радост, щастие и любов.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ  Това е мантрата на богинята Гуан-ИН, богинята на милосърдието и състраданието. Мантрата е универсална. Тя е много силна, изчистваща мантра. Плюс към всичко, нейната практика дарява с успех във всички области. Мантрата действа успокояващо на нервната система и помага да се отстранят нервните заболявания.
ОМ ШАНТИ ШАНТИ ШАНТИ  Мантра за привличане на светлината в живота ви.
 КРИШНА КРИШНА МАХАЙОГИН БХАКТАНАМА БХАЙАМКАРА ГОВИНДА ПАРАМАНАНДА САРВА МЕ ВИШАМАНАЙЯ  Мантрата носи успех, просперитет, безстрашие и помощ при постигане на целите.
МАНТРИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА БОГАТСТВО - ПАРИ И УСПЕХ
 АУМ МАХАЛАКШМЯЙ ВИДМАХЕ ВИШНУПРИЯЯЙ ДХИМАХИ ТАННО ЛАКШМИ ПРАЧОДАЙЯТ  Мантра на богинята Лакшми носи богатство, разкош, обществено положение, повишение в службата.
 ОМ ХРИМ ШРИМ ЛАКШМИ БЙО НАМАХА  Повторението на тази мантра носи успех във всичко, умиротворение и богатство.
 ОМ ХРИМ КЛИМ ШРИМ НАМАХ  Практикуващите тази мантра придобиват богатство.
 КЛИМ ХРИШИКЕШАЙА НАМАХ  Мантра за придобиване на материално богатство.
 ОМ ДРАМ ДРИМ ДРАУМ САХ ШУКРАЙЕ НАМАХ  Увеличение на материалното и духовно богатство.
 ОМ - РИНДЖАЙЯ - ЧАМУНДЕ - ДХУБХИРАМА - РАМБХА - ТАРУВАРА - ЧАДИ - ДЖАДИ - ДЖАЙЯ - ЙАХА - ДЕКХАТА - АМУКА - КЕ - САБА - РОГА - ПАРАЙЯ - ОМ - ШЛИМ - ХУМ - ПХАТА - СВАХА - АМУКИ - РАДЖОДОША - НАШАЙЯ  В тази мантра се слави Бога на Богатството. Затова ако вашата цел е да забогатеете, то тази мантра е за вас, повтаряйки я вие ще бъдете благословени с богатство.
 РАМАБХАДРА - МАХАШАВАСА - РАГХУВИРА - НРИПОТТАМА - ДАШАСЙАНТАКАМ-МАМ - РАКША - ДЕХИ - МЕ - ПАРАМАМ - ШРИЙАМ  Тази мантра носи всички видове придобивки и богатства.
 ОМ - ХРИМ - КШИМ - ШРИМ - ШРИ - ЛАКШМИ - НРИСИНХАЙЕ - НАМАХ  Мантра на успеха и благополучието.
 ОМ - ШРИМ - ХРИМ -ШРИМ - КАМАЛЕ -КАМАЛАЛАЙЕ - ПРАСИД - ПРАСИД -ШРИМ - ХРИМ - ОМ -МАХАЛАКШМИМИЙЕ - НАМАХ  Дарява Изобилие, радост на душата и успех във всичко. Най - доброто време за четене на тази мантра е от 16 април до 15 ноември всеки ден.
ОМ-РИНДЖАЙЯ-ЧАМУНДЕ-ДХУБХИРАМА-РАМБХА-ТАРУВАРА-ЧАДИ-ДЖАДИ-ДЖАЙЯ-ЙАХА-ДЕКХАТА-АМУКА-КЕ-САБА-РОГА-ПАРАЙЯ-ОМ-ШЛИМ-ХУМ-ПХАТА-СВАХА-АМУКИ-РАДЖОДОША-НАШАЙЯ  Тази мантра е за всеки който иска да забогатее. Повтаряйте я ежедневно 108 пъти и богатството ще дойде при вас!
 ОМ ХРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ЛАКШМИ МАМ ГРАХЕ ПУРАЙЕ ПУРАЙЕ ЧИНТА ДУРАЙЕ ДУРАЙЕ СВАХА  Мантра за постигане на социален успех. Това е единствената мантра, която може да се повтаря всеки ден. За постигане на успех в бизнес - проектите, трябва да работите с нея един път в месеца.
МАНТРИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЛЮБОВ  
АУМ ДЖАЛАВИМВАЙЯ ВИДМАХЕ НИЛА-ПУРУШАЙЯ ДХИМАХИ ТАННО ВАРУНАХ ПРАЧОДАЙЯТ Мантра, помагаща да укрепите чувства между мъжа и жената.
ОМ ШРИ КРИШНАЙЯ НАМАХ Мантра на бога Кришна дарява с любов. Пеенето на тази мантра дарява с любов и всички земни блага.
ОМ HАMO НАРАЙАНАЙА Дарява радост и любов.
ОМ ШРИ КРИШНАЙЯ ГОВИНДАЙЯ ГОПИДЖАНА ВАЛАБХАЙЯ НАМАХ Тази мантра на любовта помага да намерите своята втора половинка, да придобиете и укрепите любов.
АУМ ДЖАЙЯ ДЖАЙЯ ШРИ ШИВАЙЯ СВАХА  Много красива мантра. Пее се удивително леко. Чиста и нежна. Тази мантра помага да придобиете нежност, любов, общуване с ангелите - хранители.
 КАНГ КАЛИКА ХУМ ШИВАЙЯ ПУРУША ПРАКРИТИ КАНГ КАЛИКА ХУМ ШИВАЙЯ ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ Мантра на любовта, съединяваща мъжкото и женското начало.
ОМ КЛИМ КАМА ДЕХИ СВАХА ОМ МИТРАЯ ОМ МИТРАЯ АХАМ ПРЕЙМА АХАМ ПРЕЙМА  Мантра на любовта и страстта.
МАНТРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗДРАВЕ  
ОМ БРАМ БРИМ БРАУМ САХ БУДХАЙЕ НАМАХ  Мантрата дарява с отлично здраве.
   
АУМ ШРИ ГАЙЯ АДИ ШИВА ГАЙЯ АДИ КАЛИ ГАЙЯ АДИ КАЛА БХАЙРАВА НАМАХ ФОРАМ Мантра за избавление от зависимост - алкохолна, накотична. Най-добре е мантрата да я започнете на намаляваща луна.
ОМ ШРИ САРАСВАТЯ НАМАХ Мантра за здравето, енергията, силата. Помага да премахнете негатива от тялото си.
ОМ ЧАНДРАЯ  НАМАХ Мантра даваща красота. Използва се предимно от жени. Чете се по 108 пъти в продължение на 7 вечери, като се започва от пълнолуние. Работи по-ефективно, ако се гледа Луната. Увеличава както вътрешната, така и външната красота.
ЗАЩИТНИ И ИЗЧИСТВАЩИ МАНТРИ  
ОМ ВАДЖРАСАТВА ХУМ Мощна, изчистваща мантра. Избавя от негативни блокове в живота.
ГАТE - ГАТE - ПОРО - ГАТE - ПОРО - СОМ - ГАТE - БОДХИ - СВАХА Това е универсална защитна мантра. Нейното повторение дарява със защита от всякакви негативни въздействия и неприятности. Помага за снемане на напрежението.
АУМ АПАВИТРО ПАВИТРО ВА САРВАВАСТХАН ГАТОПИВА ЙА ИСМАРЕД ПУНДАРИКАКШО СА ВАХИЙЯ АБЯНТАР СУЧИХ АУМ  Силна изчистваща мантра. Всичко което е нечисто, става чисто, и всичко, което е нечисто, където и да е било изчезва.
МАНТРИ ЗА САМОРАЗВИТИЕ  
 АУМ ГИРИДЖАЙЯ ВИДМАХЕ ШИВАПРИЯЯЙ ДХИМАХИ ТАННО ДУРГА ПРАЧОДАЙЯТ Мантрата носи победа над преградите, болките и страданията. 
 АУМ ВАНИШВАРАЙЯ ВИДМАХЕ ХАЙЯГРИВАЙЯ ДХИМАХИ ТАННО ХАЙЯ ГРИВАХ ПРАЧОДАЙЯТ Мантрата дарява смелост и избавя от всякакви страхове. 
 АУМ САРАСВАТЯЙ ВИДМАХЕ БРАХМАПУТРЯЙ ДХИМАХИ ТАННО САРАСВАТИ ПРАЧОДАЙЯТ Мантра на Богинята Сарасвати. Дарява с укрепване на паметта, мъдростта, знанието, творческите способности.
ОМ САЧЧИДЕКАМ БРАХМА Постижения в областта на науката, развитие на интелекта и придобиване на късмет.
ПАШЙАМИ ДХАНИНАМ КЛЕШАМ ЛУБДХАНАМ АДЖИТАТМАНАМ БХАЙАД АЛАБДХА-НИДРАНАМ САРВАТО БХИВИШАНКИНАМ Тази мантра помага да се отървете от алчност. 
ОМ НАМО БХАГАВАТЕ РУКМИНИ ВАЛАБХАЙЯ СВАХА  Мантрата укрепва увереността в себе си дарява с очарование.
МАНТРИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯТА
ОМ ШРИ МАХА ГАНАПАТАЙЕ НАМАХ Мантрата разрушава препятствия, които може да възникнат на жизнения път. 
ОМ ШРИ ГАНЕШАЯ НАМАХ Мантрата разрушава препятствия и защитава от врагове и недоброжелатели. 
ОМ ШРИ ДУРГАЙАЙ НАМАХ ОМ ДУРГАМ ДЕВИМ САРАНАМАХАМ ПРАПАДЙЕ Тази мантра разсейва лошото влияние, предпазва от тъмните сили, премахва пречките. Тя разрушава апатията, егоизма, дарява сила, величие и влиятелност. 

Последни Публикации