10 Юли

1976 година

Written by 

1976 година

5.2.1976 00:40 5.3.1976 18:49 4.4.1976 23:47 5.5.1976 17:15 5.6.1976 21:32 7.7.1976 07:52 7.8.1976 17:39 7.9.1976 20:29 8.10.1976 11:59 7.11.1976 14:58 7.12.1976 07:42 5.1.1977 18:52
05.02 Огън Ин 05.03 Огън Ян 04.04 Огън Ян 05.05 Огън Ин 05.06 Земя Ян 07.07 Метал Ян 07.08 Метал Ин 07.09 Вода Ян 08.10 Вода Ин 07.11 Вода Ин 07.12 Вода Ин 05.01 Вода Ян
06.02 Земя Ян 06.03 Огън Ин 05.04 Огън Ин 06.05 Земя Ян 06.06 Земя Ин 08.07 Метал Ин 08.08 Вода Ян 08.09 Вода Ин 09.10 Дърво Ян 08.11 Дърво Ян 08.12 Дърво Ян 06.01 Вода Ин
07.02 Земя Ин 07.03 Земя Ян 06.04 Земя Ян 07.05 Земя Ин 07.06 Метал Ян 09.07 Вода Ян 09.08 Вода Ин 09.09 Дърво Ян 10.10 Дърво Ин 09.11 Дърво Ин 09.12 Дърво Ин 07.01 Дърво Ян
08.02 Метал Ян 08.03 Земя Ин 07.04 Земя Ин 08.05 Метал Ян 08.06 Метал Ин 10.07 Вода Ин 10.08 Дърво Ян 10.09 Дърво Ин 11.10 Огън Ян 10.11 Огън Ян 10.12 Огън Ян 08.01 Дърво Ин
09.02 Метал Ин 09.03 Метал Ян 08.04 Метал Ян 09.05 Метал Ин 09.06 Вода Ян 11.07 Дърво Ян 11.08 Дърво Ин 11.09 Огън Ян 12.10 Огън Ин 11.11 Огън Ин 11.12 Огън Ин 09.01 Огън Ян
10.02 Вода Ян 10.03 Метал Ин 09.04 Метал Ин 10.05 Вода Ян 10.06 Вода Ин 12.07 Дърво Ин 12.08 Огън Ян 12.09 Огън Ин 13.10 Земя Ян 12.11 Земя Ян 12.12 Земя Ян 10.01 Огън Ин
11.02 Вода Ин 11.03 Вода Ян 10.04 Вода Ян 11.05 Вода Ин 11.06 Дърво Ян 13.07 Огън Ян 13.08 Огън Ин 13.09 Земя Ян 14.10 Земя Ин 13.11 Земя Ин 13.12 Земя Ин 11.01 Земя Ян
12.02 Дърво Ян 12.03 Вода Ин 11.04 Вода Ин 12.05 Дърво Ян 12.06 Дърво Ин 14.07 Огън Ин 14.08 Земя Ян 14.09 Земя Ин 15.10 Метал Ян 14.11 Метал Ян 14.12 Метал Ян 12.01 Земя Ин
13.02 Дърво Ин 13.03 Дърво Ян 12.04 Дърво Ян 13.05 Дърво Ин 13.06 Огън Ян 15.07 Земя Ян 15.08 Земя Ин 15.09 Метал Ян 16.10 Метал Ин 15.11 Метал Ин 15.12 Метал Ин 13.01 Метал Ян
14.02 Огън Ян 14.03 Дърво Ин 13.04 Дърво Ин 14.05 Огън Ян 14.06 Огън Ин 16.07 Земя Ин 16.08 Метал Ян 16.09 Метал Ин 17.10 Вода Ян 16.11 Вода Ян 16.12 Вода Ян 14.01 Метал Ин
15.02 Огън Ин 15.03 Огън Ян 14.04 Огън Ян 15.05 Огън Ин 15.06 Земя Ян 17.07 Метал Ян 17.08 Метал Ин 17.09 Вода Ян 18.10 Вода Ин 17.11 Вода Ин 17.12 Вода Ин 15.01 Вода Ян
16.02 Земя Ян 16.03 Огън Ин 15.04 Огън Ин 16.05 Земя Ян 16.06 Земя Ин 18.07 Метал Ин 18.08 Вода Ян 18.09 Вода Ин 19.10 Дърво Ян 18.11 Дърво Ян 18.12 Дърво Ян 16.01 Вода Ин
17.02 Земя Ин 17.03 Земя Ян 16.04 Земя Ян 17.05 Земя Ин 17.06 Метал Ян 19.07 Вода Ян 19.08 Вода Ин 19.09 Дърво Ян 20.10 Дърво Ин 19.11 Дърво Ин 19.12 Дърво Ин 17.01 Дърво Ян
18.02 Метал Ян 18.03 Земя Ин 17.04 Земя Ин 18.05 Метал Ян 18.06 Метал Ин 20.07 Вода Ин 20.08 Дърво Ян 20.09 Дърво Ин 21.10 Огън Ян 20.11 Огън Ян 20.12 Огън Ян 18.01 Дърво Ин
19.02 Метал Ин 19.03 Метал Ян 18.04 Метал Ян 19.05 Метал Ин 19.06 Вода Ян 21.07 Дърво Ян 21.08 Дърво Ин 21.09 Огън Ян 22.10 Огън Ин 21.11 Огън Ин 21.12 Огън Ин 19.01 Огън Ян
20.02 Вода Ян 20.03 Метал Ин 19.04 Метал Ин 20.05 Вода Ян 20.06 Вода Ин 22.07 Дърво Ин 22.08 Огън Ян 22.09 Огън Ин 23.10 Земя Ян 22.11 Земя Ян 22.12 Земя Ян 20.01 Огън Ин
21.02 Вода Ин 21.03 Вода Ян 20.04 Вода Ян 21.05 Вода Ин 21.06 Дърво Ян 23.07 Огън Ян 23.08 Огън Ин 23.09 Земя Ян 24.10 Земя Ин 23.11 Земя Ин 23.12 Земя Ин 21.01 Земя Ян
22.02 Дърво Ян 22.03 Вода Ин 21.04 Вода Ин 22.05 Дърво Ян 22.06 Дърво Ин 24.07 Огън Ин 24.08 Земя Ян 24.09 Земя Ин 25.10 Метал Ян 24.11 Метал Ян 24.12 Метал Ян 22.01 Земя Ин
23.02 Дърво Ин 23.03 Дърво Ян 22.04 Дърво Ян 23.05 Дърво Ин 23.06 Огън Ян 25.07 Земя Ян 25.08 Земя Ин 25.09 Метал Ян 26.10 Метал Ин 25.11 Метал Ин 25.12 Метал Ин 23.01 Метал Ян
24.02 Огън Ян 24.03 Дърво Ин 23.04 Дърво Ин 24.05 Огън Ян 24.06 Огън Ин 26.07 Земя Ин 26.08 Метал Ян 26.09 Метал Ин 27.10 Вода Ян 26.11 Вода Ян 26.12 Вода Ян 24.01 Метал Ин
25.02 Огън Ин 25.03 Огън Ян 24.04 Огън Ян 25.05 Огън Ин 25.06 Земя Ян 27.07 Метал Ян 27.08 Метал Ин 27.09 Вода Ян 28.10 Вода Ин 27.11 Вода Ин 27.12 Вода Ин 25.01 Вода Ян
26.02 Земя Ян 26.03 Огън Ин 25.04 Огън Ин 26.05 Земя Ян 26.06 Земя Ин 28.07 Метал Ин 28.08 Вода Ян 28.09 Вода Ин 29.10 Дърво Ян 28.11 Дърво Ян 28.12 Дърво Ян 26.01 Вода Ин
27.02 Земя Ин 27.03 Земя Ян 26.04 Земя Ян 27.05 Земя Ин 27.06 Метал Ян 29.07 Вода Ян 29.08 Вода Ин 29.09 Дърво Ян 30.10 Дърво Ин 29.11 Дърво Ин 29.12 Дърво Ин 27.01 Дърво Ян
28.02 Метал Ян 28.03 Земя Ин 27.04 Земя Ин 28.05 Метал Ян 28.06 Метал Ин 30.07 Вода Ин 30.08 Дърво Ян 30.09 Дърво Ин 31.10 Огън Ян 30.11 Огън Ян 30.12 Огън Ян 28.01 Дърво Ин
29.02 Метал Ин 29.03 Метал Ян 28.04 Метал Ян 29.05 Метал Ин 29.06 Вода Ян 31.07 Дърво Ян 31.08 Дърво Ин 01.10 Огън Ян 01.11 Огън Ин 01.12 Огън Ин 31.12 Огън Ин 29.01 Огън Ян
01.03 Вода Ян 30.03 Метал Ин 29.04 Метал Ин 30.05 Вода Ян 30.06 Вода Ин 01.08 Дърво Ин 01.09 Огън Ян 02.10 Огън Ин 02.11 Земя Ян 02.12 Земя Ян 01.01 Земя Ян 30.01 Огън Ин
02.03 Вода Ин 31.03 Вода Ян 30.04 Вода Ян 31.05 Вода Ин 01.07 Дърво Ян 02.08 Огън Ян 02.09 Огън Ин 03.10 Земя Ян 03.11 Земя Ин 03.12 Земя Ин 02.01 Земя Ин 31.01 Земя Ян
03.03 Дърво Ян 01.04 Вода Ин 01.05 Вода Ин 01.06 Дърво Ян 02.07 Дърво Ин 03.08 Огън Ин 03.09 Земя Ян 04.10 Земя Ин 04.11 Метал Ян 04.12 Метал Ян 03.01 Метал Ян 01.02 Земя Ин
04.03 Дърво Ин 02.04 Дърво Ян 02.05 Дърво Ян 02.06 Дърво Ин 03.07 Огън Ян 04.08 Земя Ян 04.09 Земя Ин 05.10 Метал Ян 05.11 Метал Ин 05.12 Метал Ин 04.01 Метал Ин 02.02 Метал Ян
  03.04 Дърво Ин 03.05 Дърво Ин 03.06 Огън Ян 04.07 Огън Ин 05.08 Земя Ин 05.09 Метал Ян 06.10 Метал Ин 06.11 Вода Ян 06.12 Вода Ян   03.02 Метал Ин
    04.05 Огън Ян 04.06 Огън Ин 05.07 Земя Ян 06.08 Метал Ян 06.09 Метал Ин 07.10 Вода Ян        
        06.07 Земя Ин              
Read 1972 times Последна промяна на Неделя, 10 Юли 2016 10:17
Оценете тази статия
(0 гласували)