26 Ноември

Комплексите с високо разреждане.

Written by 

ПРОЛОГ

От доста години се занимавам и се лекувам с хомеопатия.  Обучавам много хора, които минават през различните направления на това изкуство и сами достигат до иновацията, за която ще ви информирам. Много от наблюденията и изводите си достигнах в диалог с тях, а и с хора нямащи нищо общо с това, за което им благодаря.

С какво започвам пред всички новаци?

Знам, че изкуството хомеопатия, когато е добре изучена и приложена правилно, има няколко предимства, които другите методи на лечение не притежават:

-Хомеопатията няма странични ефекти и е напълно безвредна.

-Хомеопатията може и трябва да бъде изучавана в училище.

-Хомеопатията трябва да е безплатна и може да се произвежда ръчно от всекиго.

-Хомеопатията въздейства върху по-дълбоките причини за проблемите на физическото тяло.

-Хомеопатията въздейства върху увреденото емоционалното и психическо състояние на лекувания, което всъщност е в основата и на повечето му проблеми в живота.

-Хомеопатията показва, че материалният свят зависи и е на практика изцяло подчинен на различни и твърде мощни  енергийни въздействия, които са извън нашите способности за възприятия.  Те обаче могат да бъдат докоснати.

Време е да изкажа благодарност към друг човек. Човек, който е имал смелостта да обобщи целия световен опит в една тема, която е убягвала в търсене на свръхсложни, скъпи, но ненужни ни предмети. Beyond Word Publishing и ATRIA BOOKS издадоха великолепно книгата на д-р Масару Емото, където той показва по един забележителен начин, че водата поема и разбира нашия говор и реагира спонтанно и интелигентно на всякакъв вид информация. Това идеално се допълни със знанията ми по хомеопатия, в която водата също приема информацията от различни отровни вещества и я запазва по един неспецифичен начин дори, когато от първоначалното вещество не е останало нищо. Това обобщава и утвърждава постиженията и на цяла школа учени от Русия, които достигат до същите резултати в годините.

На трето място прозрях и, че в гл.1 на Битие, непрестанно се повтаря един и същи забележителен израз, когато става въпрос за най-важното, за Творението: гл.1-3 „ Рече Бог: да бъде светлина…” , гл.1-6 „И рече Бог: да има твърд посред водата….”, гл.1-26 „След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ и Наше подобие…” РЕЧЕ, РЕЧЕ, РЕЧЕ…  Това е първото сътворение, в което човек е силен и отговорен за съдбата си и на практика няма никакви проблеми.

В глава 2 от Битие обаче има и второ сътворение, при което човекът е сътворен от пръст, от вещество и впоследствие, поради непослушанието си се сдобива с много неприятности и болки.

Тогава се сетих и за забележителната фраза на създателя на хомеопатията д-р Самуел Ханеман, който обяснявайки как работи методът му на лечение казва: „Аз премахвам веществото и оставям силата”. А може би същото важи и за човека и зад видимостта на нашите тела се крие истинската ни сила и мощ и тя е в силата на СЛОВОТО /изказаната мисъл/. Затова просто трябва да я задвижим, докосвайки се до един от многото начини – Вербалната хомаеопатия,The verbal homeopaty .

КОМПЛЕКСИ С ВИСОКО РАЗРЕЖДАНЕ

Случи се и друго важно събитие, което промени убежденията ми към самия стандартен хомеопатичен метод. Преди десетина години лекувах сина си, който боледуваше много често и приемаше твърде редовно антибиотици и парацетамол. Обърнах се към хомеопатията с надежда да спра това състояние на нещата. Всичко беше добре, когато внезапно по него след няколко месечно лечение, не започнаха да се появяват странни рани по свивките на лактите и колената, т.нар. атопичен дерматит. Лекарят каза, че той на-вероятно ще изчезне след пубертета, т.е. след десетина години, а дотогава трябва да се третира с препарати, съдържащи кортизон. Нямаше обаче сила, която да ме накара да го приложа. Кортизонът има над 200 странични ефекти. Допустим е единствено като животоспасяващо средство, а нашият случай не беше такъв. Затова не го употребих. Но детето ми се притесняваше да играе с децата, а и от детската градина ни казаха, че е по-добре да не идва там, докато не минат раните. Продължих да го лекувам единствено с хомеопатия, но резултатът не беше особено добър. Консултирах се с различни хомеопати, но винаги екземата се връщаше отново и отново. Мина доста време. Изчетох всичко. Вероятно се досещате, че у дома имам почти всички възможни хомеопатични лекарства. Въпреки това екземата не отминаваше. В школите по хомеопатия, а и фирмите производители препоръчваха работа с едно лекарство или напротив с няколко такива вземани  поотделно, всички направени от тях. Взимай капки или гранули известно време и чакай. Така хомеопатията се оказа метод, който при по-усложнените случаи, само може да ви отдалечи от нея и съответно от истинкото оздравяването. Редувахме последователно, а и успоредно според вижданията на двете основни школи: Stramonium /при раждането на сина ми беше приложен форцепс/, Calcarea phosphoricum и Mercurius sol., съответстващи на чувствителния тип, след това Sulfur, Arsenicum, Belladona и Rhus tox., Petroleum и т.н. и т.н. според симптоматиката. Тя се променяше непрестанно; затихваше и след по-кратко или по-дълго време, но най-много до две-три седмици започваше пак. Сменяхме и разрежданията.

Трябваше да прескоча догмите в хомеопатията, защото имах вътрешното убеждение, че принципът на подобието е верен, а методът на прилагането му не съвсем. Според различните школи препаратите са съвместими или не, пречат си или си помагат, при едни школи ключова за определяне на лекарството е психиката, при другите – физическите симпотми. Тогава почти в отчаяние и по метода на черната кутия съставих един общ препарат от всички възможни лекарства за дерматити. Можех вече да си изработвам хомеопатични препарати сама, защото се оказа, че те се правят много елементарно и това старателно се крие от хората, защото на практика ще обезсмисли продажбата им. Така съставих сбор от хомеопатични лекарства, които компенсират взаимноизключващи се симптоми при дадено страдание. Събраха се в групи от по7-8 препарата в около 8 шишенца. Общо използваните лекарства бяха  около 70. Започнах да му ги давам всичките в напълно екзотичното високо разреждане 10М по няколко пъти на ден.

И о, чудо детето ми оздравя буквално за дни и с проблемът се приключи веднъж завинаги след двегодишна борба. Така в радостта ми се роди и едно важно откритие. За мен равносилно на колелото и на идеите в началото на книгата. Бях създадала хомеопатичните комплекси в много високи разреждания и престанах да забелязвам хомеопатичните догми.   Те се оказаха част от Матрицата, която е спирала развитието на това изкуство, вероятно отново по причина-печалбата. И това откритие се оказа, че въобще не противоречи на идеите на Ханеман. Самият той го препоръчва като редуване на всички антипсорични средства всеки ден в продължителен период от време или завинаги. Аз го модифицирах от самото развитие на времето, защото ние живеем в свят, където хроничните болести са  ежедневие от най-ранна възраст и хора с напълно здрава имунна система почти няма. Алергии, хронични отити, ринити, бронхити, дерматити, затлъстяване – всичко това е масово разпространено още от детството. Вие, които четете за този метод вероятно също ще го моделирате самостоятелно.

След това направих още една крачка, когато прочетох за откритията на д-р Масару Емото. Тогава разбрах, че мога да приложа методите на д-р Емото върху хомеопатията и да я трансформирам в един много по-достъпен и ефективен метод на лечение. Това касаеше вече самото изработване на хомеопатичните прапарати. Оказа се, че водата съхранява не само нашите мисли и действия, но и пази добросъвестно и думите ни. Всяка дума( verba), приложена правилно в хомеопатията (homeopathy) довежда до иновацията, на която съм посветила тази книга и Вашето внимание: Вербалната хомаеопатия( The verbal homeopaty ) Tака се роди „Вербалната хомеопатия™ ”, хомеопатията на Словото, която се оказа един съвършено нов начин на лечение с неподозирани възможности, защото:

-дава възможност за секунди човек да се сдобие с необходимотото му лекарство, стига да има около себе си малко вода.

-дава възможност да се постигнат също за секунди разреждания, които са недостижими за обикновената хомеопатия, а дори и да се изработят, биха отнели на една машина много месеци. Оказа се, че новите вербални препарати са далеч по-силни, защото това което едва, едва се повлиява с обикновена хомеопатия се лекува много по-ефективно с огромните разреждания на Вербалната хомеопатия™.

-дава възможност да се използват препарати, които просто не съществуват в обикновената хомеопатия; отрови на растения и животни, от които няма направени хомеопатични разтвори, но чието смъртоносно действие е добре известно.

-дава възможност много по-безопасно да се работи с информация идваща от радиоактивни елементи. А това са препарати с голяма сила и въздействие.

-дава възможност да се въздейства и върху други области на живота си, като: безработица и бедност, самота и неувереност, притеснителност и страх.

-дава възможност всеки постепенно сам да вземе в ръце собственото си здраве и да зависи все по-малко и по-малко от готови лекарствени препарати.

-дава възможност безплатно да се постигнат резултатите на радионичните машини, които също работят на подобен принцип, но струват от стотици до хиляди долари.

Преди повече от 200 години Ханеман прозря и още нещо, че щом силата на истинското лечение се състои в недвидимото, а то е безгранично и изобилно, то и медицината базирана на него трябва да също безплатна и напълно достъпна.

„Когато държавата се убеди в необходимосттаот напълно изготвените хомеопатични лекарства ще нареди да се предоставят беплатно на лекарите,за да могат те да ги дават на своите пациенти, богати ибедни, без заплащане”. Д-р Самуел Ханеман

А защо е възможно лечението наистина да е безплатно и същевременно напълно ефективно, а често и без алтернатива, ще разберете от тази книга. Истинското здраве няма нищо общо със здравните осигуровки, скъпите лекарства и още по-скъпото медицинско оборудване. И тогава ще остане само спешната помощ, хирургията и лечението на все по-намаляващите тежки хронични случаи и генетични малформации!

Read 1628 times Последна промяна на Четвъртък, 30 Март 2017 20:13
Оценете тази статия
(0 гласували)