pari 350x263     Искам да обсъдя с вас една коварна фраза, чието повторение може да изиграе ни лоша шега. Фразата е "Нямам пари". Спомням си, че преди няколко години отидох на разходка с дъщеря си, приближихме се до машина за снаксове, а искаше някакъв десерт. Тогава открих, че съм си забравил чантата вкъщи. Аз автоматично й отговорих: "Нямам пари".
    Наистина ли нямах пари? Не! Аз не ги носех със себе си. Но вкъщи имаше портмоне, с чието съдържание беше напълно възможно да се купи цялата тази машина. Тогава физически почувствах, че фразата "Нямам пари" буквално се разби в моето пространство. Оттогава не я използвам. В края на краищата нашите мисли и думи са материални. Когато често повтаряме нещо, Светът го възприема като ръководство за действие. Ако често казваме: "Нямам пари", те наистина могат да изчезнат. Тази фраза отблъсква енергията на парите.
    Ето защо ви моля да премахнете този израз от вашата лексика. "Няма пари" означава, че изобщо нямате такива. Затова ако ви позвъни приятел(ка) и той(тя) ви помоли да ви заеме пари, никога не казвайте: "Нямам пари". Тогава да кажем ли: "Имам пари, но няма да ти ги дам"? Не, разбира се. Ако към фразата "Нямам пари" добавим на една или две думи, напълно можем да променим ситуацията. Моежете да я замените с "Нямам пари в себе си"/"Нямам налични пари". Ако сте помолен(а) за благотворителност на улицата и отречете, че нямате пари, също е грешка. Най-безопасно е да използвате гореспоменатите фрази.
    Следете колко често в ежедневието си казвате израза: "Нямам пари". Нучете се да го трансформирате. В крайна сметка има много начини и за всички случаи: "Нямам дребни пари", "Нямам български лева", "Нямам местни пари". Те не твърдят, че изобщо нямате пари и не отблъсквате паричната енергия. Само уточняваме какви точно пари не са. Бъдете внимателни!

Последни Публикации